Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

Pozwól Firmie TACHONET zadbać o poprawność swojej dokumentacji i zleć analizę i  rozliczenia czasu pracy Twojego kierowcy firmie outsourcingowej. Przygotujemy dla Twojej Firmy rozliczanie godzin pracy kierowców, czasu postoju oraz pozostawania w dyspozycji są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi .

Co oferujemy ? Optymalizację struktury systemu wynagrodzeń, przygotowanie harmonogramu czasu pracy kierowcy. Wykażemy popełniane przez kierowców naruszenia co pozwoli na minimalizowanie ich w przyszłości.

Jakie korzyści daje Prowadzenie pełnej ewidencji czasu pracy przez Naszą Firmę?

  1. Opracowany przez nas plan pracy pozwala im na uelastycznienie czasu pracy,

  2. Dajemy Klientom dokładne informacje na temat ilości dodatkowych składników wynagrodzenia (godziny nadliczbowe, dyżury i godziny nocne)

  3. Zabezpieczamy firmę przed roszczeniami pracowników,

  4. Ograniczamy ryzyko kar nakładanych przez PIP

Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja?

Ewidencja powinna obejmować pracę w poszczególnych dobach roboczych, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także:

  1. Dyżury,

  2. Urlopy,

  3. Inne nieobecności w pracy.

Dlaczego należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy?

Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców, przedsiębiorca dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy powinien tworzyć ewidencję czasu pracy.

Według art. 25. 1. tej ustawy ewidencję należy prowadzić w formie:

1) zapisów na wykresówkach;

2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub

5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

Wniosek !! Rozliczanie czasu pracy kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej jest więc podstawowym elementem prowadzenia dokumentacji.