Czas pracy kierowcy autobusu

***Limity

Jedną z najważniejszych regulacji dotyczących kierowców autokarów jest limit czasu jazdy, który nie może przekroczyć dziewięciu godzin dziennie. Wyjątkowo - nie częściej niż dwa razy w tygodniu - dzienny czas prowadzenia pojazdu może być przedłużony do 10 godzin. Limit tygodniowy wnosi maksymalnie 56 godzin, a dwutygodniowy do 90 godzin.

***Przerwy w czasie pracy kierowcy autobusu

Konieczne jest także zapewnienie przerwy kierowcy prowadzącemu autokar dłużej niż 4,5 godziny. Kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej 45 minut po 4,5 godzinach prowadzenia pojazdu, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku. Przerwę tą można zastąpić krótszą, o długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi kolejna przerwa, 30-minutowa, muszą one jednak być rozłożone w czasie tak, by zachować zgodność z przepisami.

*** Odpoczynek kierowcy - 11 i 45 godzin

Obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie kierowcy odpowiednich dziennych odpoczynków: regularnego (trwającego nieprzerwanie co najmniej 11 godzin lub w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin) lub skróconego, trwającego od 9 godzin do 11 godzin.

***Skrócony odpoczynek kierowcy

Skrócenie odpoczynku należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po tygodniu, kiedy kierowca nie wypoczywał w pełnym zakresie. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

***Praca kierowcy w nocy - limit

W przypadku pracy nocą, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie - w myśl przepisów, pora nocna to okres dowolnych czterech godzin pomiędzy północą a siódmą rano, powinno to jednak być szczegółowo określone w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy.

Zapraszamy do współpracy w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców autobusów