12 zasad wykonywania transportów busami do 3,5 t

( od 21 maja 2022 r. )

 

1. Do wykonywania przewozów międzynarodowych towarów koniecznie jest wyrobienie licencji transportowej - opłata za licencję ważną do 5 lat wynosi:

  • 4000 zł oraz

  • 440 zł każdy wypis licencji.

2. Nie trzeba mieć licencji do:

  • międzynarodowego i krajowego przewozu osób,

  • krajowego przewozu rzeczy,

  • międzynarodowych i krajowych przewozów rzeczy na potrzeby własne.

3. Kara za brak licencji wynosi 12 tys. zł.

4. Kierowcy, prowadzący busy do dmc 2,5 - 3,5 t w transporcie międzynarodowym rzeczy, którzy nie są obywatelami UE - muszą dodatkowo uzyskać świadectwo kierowcy.

5. Firma musi mieć rzeczywistą siedzibę, zapewniającą miejsca parkingowe przynajmniej 1/3 pojazdów.

6. Przewozy międzynarodowe muszą być tak organizowane, żeby pojazdy wracały do bazy co najmniej raz na 8 tygodni.

7. Lokal firmy musi mieć dostęp do oryginalnych dokumentów dotyczących głównej działalności przedsiębiorstwa.

8. Przewoźnik musi posiadać dobrą reputację oraz być zabezpieczony finansowo - wartość zabezpieczenia na każdy pojazd wynosi:

  • 1800 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd,

  • 900 euro na każdy dodatkowy, wykorzystywany pojazd.

9. Firma transportowa musi wyznaczyć zarządzającego transportem - posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych.

10. ITD zyskuje prawo do kontroli busów w transporcie międzynarodowym.

11. Kontrolerzy będą nakładać kary ( w ruchu międzynarodowym ) na:

  • kierowców,

  • zarządzających,

  • firmy.

12. Pakiet mobilności objął taryfikator kar pojazdy dmc od 2,5 t - uwaga: liczonej łącznie w przypadku przyczepy.

bus.png