Pakiet mobilności 2022

Kogo obowiązują zapisy pakietu mobilności?

Obowiązuje przewoźników realizujących transport na rynku międzynarodowym ( Nie obowiązują: Przewoźników działających na rynku krajowym).

Od kiedy obowiązują zapisy pakietu mobilności?

02.02.2022 - Przewoźnicy mający pojazdy pow. 3,5 t. - zasady:

• Nowe zasady dot. odzyskiwania dobrej reputacji;
• Zmiany dotyczące kabotażu;
• Obowiązek powrotu pojazdu do bazy co 8 tygodni;
• Obowiązek rejestracji przekroczenia granicy w tachografie cyfrowym (w analogowych tachografach ta zasada obowiązuje od sierpnia 2020);
• Wprowadzenie nowych przepisów o delegowaniu;
• Zmiana płacy minimalnej na płacę taką samą (branżową/sektorową);
• Brak możliwość zaliczania diet i ryczałtów do kwoty wynagrodzenia.

21.05.2022 - Przewoźnicy mający jednocześnie pojazdy do 3,5 t. i pow. 3,5 t. - • Pozostałe zapisy dotyczące pojazdów do 3,5 t.

1.07.2026 - • Montaż i użytkowanie tachografów II generacji.

Co się zmienia?
Jeżeli w danym kraju istnieją przepisy o płacy minimalnej, ale równolegle zawarte są porozumienia, układy zbiorowe, które
wyznaczają stawkę branżową (sektorową/taką samą), to właśnie ona będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia kierowcy. Jej wysokość może być różna ze względu na:
• staż pracy kierowcy;
• określone kwoty nadgodzin;
• dodatek za pracę nocną;
• dodatek za pracę na długim dystansie.
Obecnie płace sektorowe wynoszą ok. 12 € w Niemczech i 14 € w Austrii, Belgii, Holandii czy Francji.
Ponadto -
od 2.02.2022 znika dotychczasowa forma delegacji w transporcie międzynarodowym. Kierowca przestaje być
traktowany jako pracownik przebywający w podróży służbowej, a tym samym pracodawca nie może w koszty jego wynagrodzenia wliczyć kwot diet i ryczałtów noclegowych.

Koszty wynagrodzenia w przewozach kabotażowych i cross-trade (bez ZUS i podatku):

Do tej pory : Część diet, ryczałty noclegowe, dodatki, wynagrodzenie podstawowe (Elementy wliczane w wynagrodzenie
kierowcy porównywane z płacą minimalną w danym kraju.)

Od 2.02.2022 : likwidacja części dietlikwidacja ryczałtów noclegowych - dodatki i wynagrodzenie stałe pozostają bez zmian (Elementy wliczane w wynagrodzenie kierowcy, porównywane z płacą sektorową w określonym kraju, uwzględniające m.in. staż pracy,
dodatki za pracę nocną i pracę na długim dystansie).